AQUABUILDING cart
Калибриране на
измервателна техника
Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване със сертификат за акредитация №19 ЛК/29.12.2016 г. издаден от ИА „БСА“. Интегрирана система за управление БДС EN ISO/IEC 17025:2006
КЪМ ЛАБОРАТОРИЯТА
Измервателна техника Онлайн магазин
Магазин за измервателна техника и инструменти за измерване на налягане, температура, влажност, електрически величини, разход на вода, разход на топлинна енергия и не само.
РАЗГЛЕДАЙТЕ ПРОДУКТИТЕ
Метрологична проверка Оправомощена лаборатория
Лаборатория за метрологична проверка на водомери и топломери с диаметър до 300mm и номинален разход до 810m3/h . Заповед за оправомощаване A-0-011/31.03.2014г. от ДАМТН.
НАУЧЕТЕ ОЩЕ...
Водомери и топломери
доставка и проверка
Повече от 15 години Аква Билдинг Сървиз ЕООД предлага пълна гама от услуги за водомери и топломери към битови или промишлени клиенти.
НАУЧЕТЕ ОЩЕ...