AQUABUILDING.com cart
Лаборатория за калибриране на средства за измерване
Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване със сертификат за акредитация №19 ЛК/29.12.2016 г. издаден от ИА „БСА“. Интегрирана система за управление БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Лаборатория за калибриране
Магазин за измервателна техника, инструменти и оборудване
Магазин за измервателна техника и инструменти за измерване на налягане, температура, влажност, електрически величини, разход на вода, разход на топлинна енергия и не само.
Измервателна техника
Магазин за селскостопанско оборудване и инструменти
Оборудване и инструменти за селскостопански фирми и производители. В това число влизат такива, които са предназначени за животновъдство или растениевъдство.
Агро оборудване
Магазин за машини, инструменти и строителна техника
Машини и инструменти на над 20 водещи световни производители. Ръчни, пневматични, акумулаторни и електрически инструменти за всякакво приложение.
Машини и инструменти
Лаборатория за метрологична проверка на водомери и топломери
Лаборатория за метрологична проверка на водомери и топломери с диаметър до 300mm и номинален разход до 810m3/h . Заповед за оправомощаване A-0-011/31.03.2014г. от ДАМТН.
Лаборатория за проверка
Магазин за лабораторно оборудване, стъклария и консумативи
Пълна гама от оборудване за лаборатории на утвърдени производители. Лабораторна стъклария, автоматични пипети, колби, мерителни цилиндри, бехерови чаши консумативи и не само.
Лабораторно оборудване
Магазин за доставка на водни помпи и хидрофорни уредби
Голямо разнообразие от помпени агрегати и помпени системи с широк спектър на приложение в дома, бита и промишлеността. Предлаганите помпени системи са производство на водещи компании.
Помпени системи
Информация за
Аква Билдинг сървиз ЕООД
Повече от 15 години Аква Билдинг Сървиз ЕООД предлага пълна гама от услуги и продукти за битови и индустриални клиенти.
За нас