AQUABUILDING.com cart
Калибриране
Лаборатория за калибриране на средства за измерване
Акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване със сертификат за акредитация №19 ЛК/29.12.2016 г. издаден от ИА „БСА“. Интегрирана система за управление БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Лаборатория за калибриране
Измервателна техника Измервателна техника и инструменти
Магазин за измервателна техника и инструменти за измерване на налягане, температура, влажност, електрически величини, разход на вода, разход на топлинна енергия и не само.
Измервателна техника
Агро оборудване Растениевъдство и животновъдство
Оборудване и инструменти за селскостопански фирми и производители. В това число влизат такива, които са предназначени за животновъдство или растениевъдство.
Агро оборудване
Машини и инструменти
Специализирана магазин за професионална техника
Машини и инструменти на над 20 водещи световни производители. Ръчни, пневматични, акумулаторни и електрически инструменти за всякакво приложение.
Машини и инструменти
Метрологична проверка
Лаборатория за проверка на водомери и топломери
Лаборатория за метрологична проверка на водомери и топломери с диаметър до 300mm и номинален разход до 810m3/h . Заповед за оправомощаване A-0-011/31.03.2014г. от ДАМТН.
Лаборатория за проверка
Лабораторно оборудване Лабораторна стъклария и инструменти
Пълна гама от оборудване за лаборатории на утвърдени производители. Лабораторна стъклария, автоматични пипети, колби, мерителни цилиндри, бехерови чаши консумативи и не само.
Лабораторно оборудване
Помпени системи
Водни помпи и хидрофорни уредби
Голямо разнообразие от помпени агрегати и помпени системи с широк спектър на приложение в дома, бита и промишлеността. Предлаганите помпени системи са производство на водещи компании.
Помпени системи
За Аква Билдинг
Информация за Аква Билдинг сървиз ЕООД
Повече от 15 години Аква Билдинг Сървиз ЕООД предлага пълна гама от услуги и продукти за битови и индустриални клиенти.
За нас