AQUABUILDING
Menu
Начало Лаборатория за калибриране Проверка на водомери и топломери Продукти За нас Контакти

Аква Билдинг сървиз ЕООД

Над 20 години експертно метрологично обслужване
Политика по качеството

Политиката по качеството и свързаните с нея стратегически цели, определени от ръководството на лабораторията за калибриране на средства за измерване към “Аква билдинг сървиз“ ЕООД са насочени основно към осигуряване на добра професионална практика за удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите на приемлива за двете страни цена.

Внедряването и поддържането на системата за управление е основен елемент за реализиране на този стремеж и има за цел:
 • повишаване на удовлетвореността и доверието на клиентите от високото качество на извършената услуга;
 • компетентно, надеждно и безпристрастно извършване на изследването и обработване и оформяне на резултатите от измерването при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове и документи;
 • набиране на достатъчен брой на клиенти и постигане на висока печалба от дейността на лабораторията чрез увеличаване на ефективността й;
 • своевременно извършване на услугата и поддържане на имидж на добър делови партньор.

Осъществяването на политиката и целите по качеството се осигуряват чрез :
 • създаване и поддържане на добра работна атмосфера, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на успехите, постоянен стремеж към повишаване на квалификацията;
 • осигуряване на ресурси за поддържане на необходимите за работата оборудване, инфраструктура и работна среда;
 • спазване на изискванията за безопасна работа;
 • внимателно планиране на дейността за осъществяване на стратегическите цели;
 • използване при калибрирането само на проследими еталони и валидирани по съответния ред методики за калибриране;
 • постоянен контрол на качеството на извършваната услуга;
 • своевременно отстраняване на констатирани несъответствия и анализиране на причините, за да не се допускат в бъдеще;
 • постоянно поддържане и подобряване на въведената в лабораторията система за управление на качеството;
 • постоянен контрол на резултатите от обучение и поддържане на най-високо ниво на квалификация на персонала.

Предприети са всички мерки, така определените политика и цели по качеството да бъдат разбрани, прилагани и поддържани от персонала на лабораторията – с ФК 4.01 01-05.
Този сайт използва бисквитки (cookies).
Научете повече тук.


Разбрах