AQUABUILDING.com cart
Измервателна техника / Манометри / Диафрагмени манометри


Диафрагмени манометри

55 броя Диафрагмени манометри

Филтри:
Филтри
Цена
Сортирай
Манометър "WIKA" 0..2.5bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работен диапазон 0..2.5 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Диаметърa на циферблата е Ф100. Изработката на корпуса е от чугун. Захващане - долно (R - радиален) с резба G1/2". Манометъре пълен с глицерин (виброустойчив). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.1bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA" с работно налягане 0..0.1 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Диаметър на циферблата на манометръа е Ф100. Корпуса е от неръждаема стомана. Разположението на щуцера е долно (R - радиален) с присъединителна резба G1/2". Манометъре пълен с глицерин (виброустойчив). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..4bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работен диапазон 0..4 bar. Клас на точност е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Изработката на корпуса е от чугун. Захващане - долно (R - радиален), а резбата му е G1/2". Манометъра е виброустойчив (с глицерин). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.1bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работно налягане 0..0.1 bar. Точността му е Cl. 1,6. Диаметър на циферблата на манометръа е Ф160. Корпуса е от неръждаема стомана. Разположението на щуцера е долно (R - радиален), като резбата е G1/2". Манометъре пълен с глицерин (виброустойчив). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..4bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA", който работи в диапазон 0..4 bar. Точността му е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф160. Материала на часовниковия механизъм е неръждаема стомана. Разположението на щуцера е долно (R - радиален) с присъединителна резба G1/2". Манометъра е виброустойчив като за целта е напълнен с глицерин....
Манометър "WIKA" 0..0.016bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA" с работно налягане 0..0.016 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Диаметър на циферблата на манометръа е Ф160. Корпуса е от чугун. Разположението на щуцера е долно (R - радиален), а размера на резбата му е G1/2". Манометъра е виброустойчив (с глицерин). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..1.6bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работно налягане 0..1.6 bar. Клас на точност е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Материала на часовниковия механизъм е чугун. Разположението на щуцера е долно (R - радиален) с резба G1/2". Манометъра е виброустойчив (с глицерин). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.016bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работен диапазон 0..0.016 bar. Клас на точност е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Корпуса е от неръждаема стомана. Щуцера е с долно (R - радиален) разпределение, като резбата е G1/2". Манометъре пълен с глицерин (виброустойчив). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.1bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA", който работи в диапазон 0..0.1 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Диаметърa на циферблата е Ф100. Материала на часовниковия механизъм е чугун. Захващане - долно (R - радиален) с присъединителна резба G1/2". Манометъра е устойчив на вибрации. Часовниковия механизъм е пълен с глицерин. Максимална работна...
Манометър "WIKA" 0..25bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA", който работи в диапазон 0..25 bar. Cl. 1,6 е класа му на точност. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Изработката на корпуса е от чугун. Манометъра е с долно (R - радиален) захващане на щуцера, като резбата е G1/2". Манометъра е устойчив на вибрации. Часовниковия механизъм е пълен с глицерин. Максимална работна...
Манометър "WIKA" 0..0.04bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с диапазон на работа 0..0.04 bar. Cl. 1,6 е класа му на точност. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф160. Корпуса е изработен от чугун. Разположението на щуцера е долно (R - радиален) с присъединителна резба G1/2". Манометъра е виброустойчив (с глицерин). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.16bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работен диапазон 0..0.16 bar. Точността му е Cl. 1,6. Диаметърa на циферблата е Ф160. Корпуса е от неръждаема стомана. Захващане - долно (R - радиален), като присъединителната му резба е с размер G1/2". Манометъра е виброустойчив като за целта е напълнен с глицерин. Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.16bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA" с работно налягане 0..0.16 bar. Cl. 1,6 е класа му на точност. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Материала на часовниковия механизъм е неръждаема стомана. Разположението на щуцера е долно (R - радиален), като резбата е G1/2". Манометъра е виброустойчив като за целта е напълнен с глицерин. Максимална работна...
Манометър "WIKA" 0..25bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA" с диапазон на работа 0..25 bar. Точността му е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Корпуса е изработен от неръждаема стомана. Захващане - долно (R - радиален), като резбата е G1/2". Манометъра е виброустойчив (с глицерин). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..12bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA" с работен диапазон 0..12 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е Ф100. Материал на тялото е от чугун. Разположението на щуцера е долно (R - радиален), като присъединителната му резба е с размер G1/2". Манометъра е виброустойчив като за целта е напълнен с глицерин. Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..10bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA" с работно налягане 0..10 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Материал на тялото е от чугун. Манометъра е с долно (R - радиален) захващане на щуцера с резба G1/2". Манометъре пълен с глицерин (виброустойчив). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..0.04bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работно налягане 0..0.04 bar. Клас на точност е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф160. Материал на тялото е от неръждаема стомана. Щуцера е с долно (R - радиален) разпределение, а размера на резбата му е G1/2". Манометъра е устойчив на вибрации. Часовниковия механизъм е пълен с глицерин....
Манометър "WIKA" 0..2.5bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA", който работи в диапазон 0..2.5 bar. Има клас на точност Cl. 1,6. Диаметър на циферблата на манометръа е Ф100. Материала на часовниковия механизъм е неръждаема стомана. Манометъра е с долно (R - радиален) захващане на щуцера с присъединителна резба G1/2". Манометъра е виброустойчив като за целта е напълнен с глицерин....
Манометър "WIKA" 0..10bar - клас Cl. 1,6 - Ф160 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Предлагаме ви маноматър " WIKA" с работен диапазон 0..10 bar. Клас на точност е Cl. 1,6. Диаметър на циферблата на манометръа е Ф160. Изработката на корпуса е от неръждаема стомана. Щуцера е с долно (R - радиален) разпределение, а размера на резбата му е G1/2". Манометъре пълен с глицерин (виброустойчив). Максимална работна температура 80°C.
Манометър "WIKA" 0..16bar - клас Cl. 1,6 - Ф100 - диафрагмен - G1/2"
Производител: WIKA
Цена при запитване
Манометър "WIKA", който работи в диапазон 0..16 bar. Клас на точност е Cl. 1,6. Циферблата на манометъра е с диаметър Ф100. Корпуса е от чугун. Щуцера е с долно (R - радиален) разпределение с присъединителна резба G1/2". Манометъра е виброустойчив (с глицерин). Максимална работна температура 80°C.
1 2 3 > >>
При нужда от съдействие или за въпроси
Свържете се с нас
0899 99 84 47
sales@aquabuilding.com
Начин на доставка
Доставяме поръчаните продукти до всяка точка на България посредством куриерските услуги на фирма ЕКОНТ и Спиди. По ваше желание пратката може да пристигне до посочен от вас адрес или до офис на куриера. Начин и място за доставка се посочват при извършване на поръчката през системата на сайта или при поръчка по телефона.
Лаборатория за калибриране
ISO 17025
Фирма Алва Билдинг сървиз ЕООД е акредитирана лаборатория за калибриране. На разположение сме ако ви е нужно калибриране на ваше или закупено средство за измерване.

Научете още>>