AQUABUILDING.com cart
Категории

Аква Билдинг сървиз ЕООД

Аква Билдинг сървиз ЕООД е сред водещите компании в областта по доставка и метрологично обслужване на средства за измерване в България. Утвърдени процедури, голям набор от услуги и прозрачност в бизнес и техническите процеси характеризират качеството на дейността. Фирмата е създадена през 1994 година като техническата и административна база се намира в широкия център на София.

Доставка на измервателна техника

Аква Билдинг сървиз ЕООД предлага доставка на средства и инструменти за измерване на налягане, температура, влажност, маса, обем, електрически величини линейно ъглови мерки и не само. Фирмата е директен вносител а и в контакт с водещи български дистрибутори което позволява винаги да намери подходящото оборудване.

Лаборатория за калибриране и метрологична проверка

Лабораторията за калибриране и метрологична проверка към Аква Билдинг сървиз ЕООД е с акредитация №19 ЛК/29.12.2016г. издаден от ИА „БСА“. В дейността са интегрирани системи за управление в сответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO/IEC 9001:2015. Обхвата на лабораторията дава възможност за калибриране на средства за измерване на налягане, температура, влажност, линейно ъглови мерки, маса, електрически величини и не само. Също така и да извършва държавна метрологична проверка на водомери и топломери с диаметър до 300mm и разход до 810 m3/h.

Експертен колектив с богат опит

Експертни познания гарантират качеството на предлаганите услуги. Фирмата разполага със специалисти в областта на микро електрониката, електротехниката, ВиК, инжинерната физика н не само. Част от персонала е в Аква Билдинг сървиз ЕООД от нейното създаване. През годините е придобит богат опит при работата с разнообразие от измервателна техника. Това дава възможност за вземане на правилни решения и намиране на специален подход при разрешаване на различни казуси.

Клиентите ни са във фокуса на всяко наше действие

​ Аква билдинг сървиз ЕООД може да се похвали с дългогодишно партньорство с множество компании заети в хранително вкусовата промишленост, химическата промишленост, водните оператори, топлофикационните дружества и дребния бизнес.

Разбирането на нуждите на нашите клиенти и пълната ни ангажираност в конкретните задачи са от ключово значение за развитието на нашата дейност. Основната ни цел е разрешаване на всеки възникнал казус както и поддържане на коректно и ползотворно сътрудничество.