AQUABUILDING

Категории

Аква Билдинг сървиз ЕООД

Над 20 години експертно метрологично обслужване
Политиката по качеството определена от ръководството е насочена основно към осигуряване на добра професионална практика за удовлетворяване на изискванията на клиентите. Внедряването и поддържането на системи за управление в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO/IEC 9001:2015 е основен елемент за реализиране на този стремеж.
БДС EN ISO/IEC 9001:2015
БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор