AQUABUILDING.com cart
Измервателна техника / Мултиметри / Амперклещи


Амперклещи

Произвосители Habotest, Owon, Aneng, PeakMeter
Гаранция за качество с подсигурен сервиз при рекламация
Право на връщане до 14 дни след покупка.
Предлагаме ви разнообразие от амперклещи с широк спектър от възможности и разнообразие от функции. В това число влизат амперклещи с възможност за измерване на ток до 1000A, измерващи ACU и DCU, TRUE RMS, DCI и ACI, честота, капацитет, съпротивление и не само. Някои от ампер клещите са с подсветка на екрана, фенерче или двоен дисплей за по лесно разчитане на показанията. Определени модели са с дата логер (регистриращо устройство) за запис на данните от измерванията, а също така могат и да предават информацията към компютър посредством USB връзка.

Амперклещите (токови клещи) се използват за измерване на протичащ ток в проводници без необходимост от прекъсване на веригата в зависимост от модела със стойност между 50 А и 2 kA. Самото прекъсване н в някои случаи е невъзможно тъй като би спряло технологичния процес, има опасност за здравето на техника или би представлявало допълнително затруднение по демонтаж и монтаж. Повечето амперклещи могат да издържат ток с няколко процента над обхвата им, а други имат вградени предпазители.

На разположение са амперклещи с от един до четири обхвата, като смяната на обхватите в някои случаи може да се прави ръчни, а в други уреда го прави автоматично. От основно значение в някои случаи е какъв е най-малкият ток, който може да бъде измерен. Това зависи от разделителната способност (резолюция) на избраните амперклещи. Допустимата грешка също е един от важните параметри при избор на токови клещи. Тя е упомената в документацията и се изразява като процент от обхвата на уреда. Пример при модел с обхват 600 А с показание 538,7 А, основна грешка при измерване ±(1,5% обхв. ±5 цифри) и разделителната способност е 0,1 А е 1,5% x 600А + 5 x 0,1А = 9,5 А и действителната стойност на тока със сигурност е в границите от 538,7 - 9,5А = 529,2 А до 538,7А + 9,5А = 548,2 А. Основен параметър при амперклещите са и границите на честотата на измервания променлив ток. Стандартно повечето модели са с гарантирана грешка само между 50 и 60 Hz.

Амперклещите може да бъдат с два вида челюсти. Затворен тип или отворен тип. Затворения тип са по разпространени. При тях се натиска специално предвиден спусък, челюстите се отварят, обхващат проводника и се затварят за да се направи измерването. Важно условие е челюстите да се затворят добре за да се гарантира точно измерване. Отвореният тип челюсти са по-лесни за използване - нямат спусък и е достатъчно проводникът да застане на определеното място в отвора. Коректния начин за измерване е като между челюстите се постави само един проводник. В повечето случаи това трябва да бъде фазовия проводник.

Важна характеристика при амперклещите е това да може да се запомнят и възпроизвеждат резултатите от измерване за даден период. Това е необходимо в случаи когато амплитудата се променя поради влиянието на най-различно фактори. Чрез запомнено на измерването може да се проследят промените. Също така тази функция е подходяща и в случаи, в които измерването се провежда на неудобно място.

От съществено значене е при избор на амперклещи да се вземе в предвид какъв е най-големият размер на проводника, който може да се постави между челюстите. Означава се като клещов отвор или отвор на магнитопровода. Обикновено е между 30 и 55 mm. Също така понякога се налага използването на клещите при по висока влажност или температура. В техническата документация е посочено в границите на каква температура и влажност работят без да се променя значително грешката при измерване.

Повечето предлагани амперклещи са комбиниран тип. Тоест амперклещи и мултиметър в едно. Това дава възможност на техника да е по-подготвен във всяка обстановка без да трябва да носи много оборудване и да направи повече измервания само с един уред. Такива може да бъдат освен измерване на ток, измерване на напрежение (постоянно и променливо), съпротивление, честота, наличие на верига и други. Някои модели разполагат и с възможност за безконтактно засичане на проводници, по които тече ток. При ремонт на електрически инсталации е съществено най-напред да се определи дали даден проводник или проводници са под напрежение. Други модели могат да измерват и мощност, поотделно активна, реактивна и привидна мощност.


Предлаганите амперклещи по ваше желание може да бъдат калибрирани в лабораторията за калибриране към Аква Билдинг сървиз ЕООД и да бъдат съпътствани със сертификат ISO 17025 посочващ резултатите от измерванията.
пълен текст

22 броя Амперклещи

Филтри:
Филтри
Цена
Сортирай
Амперклещи / HT208D / Мултиметър / AC/DC / 1000A / 1000V / 60M / 100mF / 10MHz/ TrueRMS
Производител: Habotest
122.00 лева с ДДС
Дигиталните амперклещи HABOTEST HT208D са мултифункционален уред за измерване на постоянен и променлив ток, постоянно и променливо напрежение, честота, съпротивление, температура, мощност, капацитет, пусков ток, коефициент на натоварване, диод, NCV, TrueRMS, VFD. Автоматичен избор на режими и обхвати. Много допълнителни функции.
122.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи PM2108A 600V 400А 40MΩ 10МHz 100uF
Производител: PeakMeter
91.00 лева с ДДС
Идеален многофункционален прибор с множество практически приложения за професионална работа и домашна употреба. Амперклещите Peakmeter PM2108A измерват постоянен и променлив ток, постоянно и променливо напрежение, съпротивление, честота, и капацитет. Има тест за диоди веригопроверител . Уредът е с LCD дисплей с подсветка. А...
91.00 лева с ДДС
разгледай
Aмперклещи MS2205 TrueRMS 600kW 600V 1000A
Производител: PeakMeter
307.00 лева с ДДС
Амперклещи MS2205 са много сериозен електроизмервателен прибор, ориентиран към следене на енергопотреблението на трифазни електрически инсталации. С него могат да се измерват променливи напрежение и ток, честота и всички варианти на мощността - пълна, активна,реактивна, фактор на мощността(Cos θ). Може да се съди и за формата на...
307.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи ANENG ST194 / AC/DC / LCD дисплей/ 600A / 500V / 40MΩ / 10MΩ / 99.99mF
Производител: ANENG
108.00 лева с ДДС
Амперклещи ANENG ST194 измерват променлив ток, постоянно и променливо напрежение, честота, съпротивление, температура и капацитет. Подходящи са за изпитване и поддръжка на електрическо оборудване. Работата с тях е максимално улеснена, защото повечето режими се избират автоматично, както и обхватите.
108.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи PM2116S 600V 100A 600кΩ 1кHz NCV
Производител: PeakMeter
108.00 лева с ДДС
Амперклещите PM2116S измерват постоянни и променливи ток и напрежение, съпротивление и честота. Има безконтактна проверка за наличие на проводници под напрежение и веригопроверител. Измерваната величина(без честотата) и обхвата се определят автоматично. Захранването е с 2 батерии 1.5V тип ААА и се изключва автоматично след 10...
108.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи PM2018S 600V 600A 10MΩ 1кHz NCV
Производител: PeakMeter
62.00 лева с ДДС
PM2018S е интелигентен измервателен прибор при който повечето функции не е необходимо да се избират. Той автоматично разпознава напрежение, ток и съпротивление и автоматично избира обхват. Измерва постоянно и променливо напрежение, променлив ток, съпротивление и честота. Амперклещите са с двуредов дисплей, което дава...
62.00 лева с ДДС
разгледай
Aмперклещи HT206D, ACI/DCI, 600A, 600V, True RMS
Производител: Habotest
87.00 лева с ДДС
Aмперклещи Habotest HT206D са многофункционален уред за измерване на постоянен и променливи ток до 600А. Също така те са и True RMS мултиметър, чрез който може да измервате напрежение, честота, съпротивление, капацитет и индуктивност и не само. Уредът има LCD дисплей с подсветка за лесно разчитане на резултатите. Снабден е и с фенерче...
87.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи/ ANENG ST212 / 600V / 400A / 60M / 60mF / 1000Hz/ цветен LCD дисплей
Производител: ANENG
114.00 лева с ДДС
Амперклещите ANENG ST212 могат да измерват AC/DC ток и напрежение до 600V, честота до 1000Hz, съпротивление, капцитет и температура от -40°C до 1000°C. Подходящи са за изпитване и поддръжка на електрическо оборудване. Работи се лесно с тях, защото режимите и обхватите се избират автоматично.
114.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи ANENG ST192 / LCD дисплей/ 600A / 600V / 60MΩ / 60mF / 10MHz / -200~1300℃
Производител: ANENG
95.00 лева с ДДС
ANENG ST192 е високо прецизен, цифров измервателен уред, с автоматичен обхват, който измерва AC/DC ток и напрежение, съпротивление, честота, капацитет, температура в диапазона -200°С до 1300°С, ниско пълно съпротивление, NCV и диоден тест. Защита от претоварване в целия обхват.
95.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи PM2028S 600V 1000A 10MΩ 1кHz NCV
Производител: PeakMeter
88.00 лева с ДДС
Амперклещите PM2028S измерват постояннo и променливo напрежение, променлив ток ,съпротивление и честота . Има безконтактна проверка за наличие на проводници под напрежение, и веригопроверител. Измерваната величина и обхвата се определя автоматично. Това е изключително удобно, и няма опасност от повреда на прибора поради...
88.00 лева с ДДС
разгледай
Трифазени цифрови амперклещи MS2203 с TrueRMS 600kW 600V 1000A
Производител: PeakMeter
300.00 лева с ДДС
Трифазният цифров уред е много лек и удобен за работа. Измерва AC напрежение, AC ток, активна мощност, привидна мощност, реактивна мощност, фактор на мощността, Притежава голям Голям LCD дисплей с двоен 9999 броя. Оборудван е с голяма памет за записване на до 100 групи тестови параметри Индикация за изтощена батерия Задържане на...
300.00 лева с ДДС
разгледай
Aмперклещи PM2118 600V 600A 60MΩ 6mF 1kHz 1000°С NCV LowZ
Производител: PeakMeter
98.00 лева с ДДС
PM2118 e многофункционален модел амперклещи с който се измерва постоянен и променлив ток, постоянно и променливо напрежение, честота, съпротивление, температура и капацитет. Екрана е двуредов, с подсветка и може да се измерват и показват 2 величини едновременно - например напрежение и ток. Избора на обхват е автоматичен, с...
98.00 лева с ДДС
разгледай
ИЗЧЕРПАН ПРОДУКТ Амперклещи НР-870N с автоматичен обхват и двоен дисплей
Производител: HoldPeak
72.00 лева с ДДС
Амперклещи НР-870N са с много широк спектър на приложение. Характеризират се със защита от претоватване, двоен дисплей, ниска консумация на енергия и защита от удар при падане.
72.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи CM240 / 600V/ 20A / 20MΩ / с веригопроверител
Производител: OWON
55.00 лева с ДДС
Амперклещи CM240 на фирма OWON ддават възможност за измерване на напрежение до 600V, ток до 20А и съпротивление до 20МΩ и не само. Уреда е компактен но данните се четат лесно на дигиталния дисплей – Амперклещите разполагат с функции: Функция за задържане на показанията – Тест на диоди – Задържане на показанието – Автоматично...
55.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи ANENG ST206 / LCD дисплей/ True RMS / 600A / 600V / 60MΩ / 6mF / 1MHz / -30~1000°
Производител: ANENG
108.00 лева с ДДС
ANENG ST206 е цифров измервателен уред, с автоматичен и ръчен обхват, който измерва AC/DC ток и напрежение, съпротивление, честота, капацитет, температура в диапазона -30°С до 1000°С и True RMS ефективна стойност. LCD дисплей с 6000 варианта на показание. Захранва се с една AAA 1.5V батерия.
108.00 лева с ДДС
разгледай
Амперклещи PM2128 с автоматичен и ръчен ACU/DCU, ACI/DCI, 1000 А / 1000V
Производител: PeakMeter
118.00 лева с ДДС
Амперклещите Peakmeter PM2128 са многофункционален уред за професионална и домашна употреба. Приборът може да измерва постояннни и променливи ток и напрежение, както и честота, съпротивление и капацитет. Уредът има двоен LCD дисплей с аналогова скала и е снабден с фенерче и подсветка, за по-лесно отчитане на данните. Функциите запис...
118.00 лева с ДДС
разгледай
Професионални амперклещи ANENG ST210 / LCD дисплей/ 600A / 700V / 60MΩ / 60mF / 10Hz
Производител: ANENG
120.00 лева с ДДС
ANENG ST210 е професионален, цифров измервателен уред с автоматично сканиране, който измерва AC/DC ток и напрежение, съпротивление, честота, капацитет, температура и тест на диоди. Отличават се със стабилна производителност, висока прецизност, висока надеждност, ясно четене и защита от претоварване.
120.00 лева с ДДС
разгледай
Aмперклещи PM2118S 600V 600A 60MΩ 6mF 1kHz NCV
Производител: PeakMeter
122.00 лева с ДДС
PM2118 e многофункционален модел амперклещи с който се измерва постоянен и променлив ток, постоянно и променливо напрежение, честота, съпротивление и капацитет. Екрана е двуредов, с подсветка и може да се измерват и показват 2 величини едновременно - например напрежение и ток. Избора на режим и обхват е автоматичен, което...
122.00 лева с ДДС
разгледай
Компактни Aмпер клещи / CM2100 / AC / DC / 600V / 100A / 20000 MHz / True RMS
Производител: OWON
106.00 лева с ДДС
Амперклещите Owon CM2100 се явяват надежден инструмент за измерване на различни електрически параметри, произведен от утвърдения производител в областта - Owon. Моделът CM2100 представлява съвършенство в измерването на ток, напрежение и други съществени стойности. Със своите спецификации, този инструмент е създаден да задоволи...
106.00 лева с ДДС
разгледай
Aмперклещи PM2016S 600V 200A 6кΩ 1kHz NCV
Производител: PeakMeter
58.00 лева с ДДС
Амперклещите PM2016S измерват променлив ток, постоянно и променливо напрежение, честота и съпротивление. Има веригопроверител със звук и режим за безконтактно откриване на проводници под напрежение. Подходящи са за изпитване и поддръжка на електрическо оборудване. Работата с тях е максимално проста защото повечето режими се...
58.00 лева с ДДС
разгледай
1 2 > >>
При нужда от съдействие или за въпроси
Свържете се с нас
0899 99 84 47
sales@aquabuilding.com
Начин на доставка
Доставяме поръчаните продукти до всяка точка на България посредством куриерските услуги на фирма ЕКОНТ и Спиди. По ваше желание пратката може да пристигне до посочен от вас адрес или до офис на куриера. Начин и място за доставка се посочват при извършване на поръчката през системата на сайта или при поръчка по телефона.
Лаборатория за калибриране
ISO 17025
Фирма Алва Билдинг сървиз ЕООД е акредитирана лаборатория за калибриране. На разположение сме ако ви е нужно калибриране на ваше или закупено средство за измерване.

Научете още>>